Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

64-610 Rogoźno

Rożnowice 38

chata.welna@gmail.com

Kontakt

CAFE

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Twój e-mail:

Wiadomość:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
  1. pl
  2. en

Regulamin


 
 
W celu zapewnienia Państwu jak najlepszych warunków wypoczynku, ciszy, spokoju, oraz z uwagi na to, 
że oddajemy naszym Gościom część naszej prywatności, uprzejmie prosimy o stosowanie się do kliku poniższych zasad.

Z chwilą dokonania rezerwacji i zapłaty zadatku nasi Goście akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, umieszczonego na naszej stronie internetowej: chatanadwelna.pl

Akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy najmu na uzgodniony przez strony czas dla określonej liczby osób na warunkach określonych w regulaminie. Na terenie obiektu / domu, tarasu, ogrodu/ nie mogą przebywać żadne dodatkowe osoby nieujęte w rezerwacji.

W dniu przyjazdu pobierana jest od Gości cała kwota za pobyt, pomniejszona o wpłacony zadatek. Goście zobowiązani są do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem nawet wtedy, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu np. (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób niż ustalono w rezerwacji.
W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu

Ze względu na drewnianą konstrukcję domu - ognisko wolno palić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
Cisza nocna obowiązuje w godz. 23.00 – 7.00

Prosimy o stosowanie w pokojach obuwia zmiennego.
Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek podczas pobytu i pozostawić obiekt w należytym porządku z chwilą wyjazdu.
Prosimy o segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach/workach. 

Za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką, Goście ponoszą odpowiedzialność płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku z naprawieniem powstałej szkody.
Goście zobowiązany są do natychmiastowego poinformowania właściciela obiektu o ewentualnych awariach, uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.
Telefon do gospodarza obiektu: 
+48 500 - 106- 752

Wynajmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za nieumyślne szkody wyrządzone Gościom.
W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, wynajmujący ma prawo, odstąpić od umowy. 
Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gości podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
Odpowiedzialność za dzieci spoczywa wyłącznie na rodzicach/opiekunach.

Salon - aneks kuchenny jest przestrzenią wspólną – prosimy o utrzymywanie porządku i czystości.
Do każdej rezerwacji dodajemy 1 kosz z drewnem /ognisko, kominek/. Dodatkowe drewno opałowe udostępniamy na życzenie odpłatnie.


Prosimy o przestrzeganie zwyczajowych zasad dotyczących zachowania dobrosąsiedzkich stosunków.
Przed opuszczeniem domu prosimy o każdorazowe sprawdzenie wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych i wody.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu okazjonalnego.
Życzymy miłego i spokojnego pobytu

Gospodarze